Το χωριό της Ανατολής και η ευρύτερη περιοχή είναι στο επίκεντρο της εντονής και οικονομικά
αποδοτικής αγροτικής δραστηριότητας η οποία βασίζεται στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια.
Σ' αυτέςτις σελίδες θα βρείτε γενικές πληροφορίες και φωτογραφίες από την περιοχή.

Χάρτης της περιοχής