Η θέα νοτιοανατολικά: δεξιά - Γρα Λυγιά, αριστερά - Ιεράπετρα. South east view: Ierapetra on the far left

Feel free to download this picture for personal use
Επιστροφή
Return