Κοιτάζοντας νοτια προς τα θερμοκήπια . Στο βάθος διακρίνετε η νήσος Χρυσή (Γαϊδουρονήσι)
Greenhouses and the island Chryssi (Gaidouronisi) in the distance

Feel free to download this picture for personal use
Επιστροφή