Κάτω Βρύση: Η πηγή της Ανατολής. Ιδρύθη 1888 επί Δημ. Ιωάννου Παπαδάκη

Επιστροφή
Feel free to download this picture for personal use
Κατευάστε και απολαύστε τις φωτογραφίες για προσωπική χρήση
Go Back