Κάτω Βρύση: Η πηγή της Ανατολής. Ιδρύθη 1888 επί Δημ. Ιωάννου Παπαδάκη

Feel free to download this picture for personal use
Go Back